25 July, 2019

…trong suốt thời gian thi công, MEC đã thể hiện là một nhà thầu uy tín và chuyên nghiệp trong công việc. Tất cả các công việc đều được nhà thầu hoàn thành đúng hạn, mọi quy định về an toàn đều được tuân thử. Chúng tôi rất ấn tượng bởi nề nếp và cách quản lý của MEC…

Nguyễn Văn Lợi - Giám Đốc công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang