25 July, 2019

… Hợp tác với Công ty TNHH Cơ Điện Điện tử và Thương mại Quốc Tế (MEC), chúng tôi nhận thấy đội ngũ kỹ sư của MEC năng động sáng tạo, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cơ điện. Việc tính toán khối lượng vật tư thi công chính xác giúp chúng tôi chủ động chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo tiến độ theo đúng yêu cầu của công trình…

Nghiêm Thị Mơ - Giám đốc công ty TNHH Thương mại Thanh Mơ