25 July, 2019

…phần thi công điện nước của Công ty TNHH Cơ Điện Điện tử và Thương mại Quốc Tế (MEC) được chúng tôi đánh giá là đạt tính thẩm mỹ cao, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của khách hàng.

Chúng tôi rất muốn hợp tác với Công ty TNHH Cơ Điện Điện tử và Thương mại Quốc Tế (MEC) ở các công trình tiếp theo của chúng tôi…

Lê Vũ Hải - TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà