25 July, 2019

Công ty TNHH Cơ Điện Điện tử và Thương mại Quốc Tế (MEC) đã thể hiện tinh thần hợp tác và sự chuyên nghiệp để vận hành dự án một cách trơn tru và đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư về mặt thẩm mỹ, an toàn và tiến độ của dự án…
…Rất mong trong thời gian tới có thể hợp tác với công ty Công ty TNHH Cơ Điện Điện tử và Thương mại Quốc Tế (MEC) trong các dự án tiếp theo…

Đặng Tất Thắng - Phó Tổng Giám Đốc công ty Cổ phần Tập đoàn FLC